WOW Montenegro

Naziv pravnog lica:
"MEDIALAB" d.o.o.

Naziv TV kanala:
"WOW Montenegro"

Adresa osnivača:
Sremskog fronta 2/4, Budva, Crna Gora

PIB:
03253589

E-mail adresa:
[email protected]

Internet stranica:
www.wowmontenegro.me

Glavni urednik:
Veljko Ivanović
[email protected]

Vlasnička struktira:
fizička lica:
Goran Solujić 50%
Ivan Ivanović 50%

Detaljna vlasnička struktura kao i podaci o povezanim licima


Kontakt:
+382 69 556 056
+382 68 666 623

HOME